Skip to main content

Disclaimer website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De website www.aertstrucks.be behoort toe aan Aerts Trucks NV en de volgende bedrijven Garage H. Aerts BVBA, Dendermonde Truck & Trailer Services BVBA en Aerts Trucks Renting BVBA.

Gebruik van de website www.aertstrucks.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Aerts Trucks NV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Aerts Trucks NV  garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Aerts Trucks NV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De aangeboden informatie op deze website is louter informatief.  Geen enkele informatie heeft een rechtsgeldige waarde.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Aerts Trucks NV staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Aerts Trucks NV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Aerts Trucks NV . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aerts Trucks NV.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen, en zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van deze wijzigingen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Aerts Trucks NV

 

Vragen of opmerkingen over deze website ?

Aerts Trucks NV

Rijksweg 64, 2880 Bornem
0032 3 889 39 68
info@aertstrucks.be