Skip to main content

Kwaliteit & milieu

Integrale kwaliteitszorg en milieu zijn twee belangrijke pijlers waarop het succes van de Groep AERTS is gebouwd.

Om het beleid ten aanzien van kwaliteit en milieu inhoud te geven hanteert de groep AERTS een managementsysteem dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001.

Zowel kwaliteit als zorg voor het milieu is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen, van verkoop tot service. Om dit te realiseren steunen wij op een team van gemotiveerde medewerkers, jarenlange ervaring in de automobielsector en ultramoderne infrastructuur.

Beleidsverklaring

Aerts Trucks NV / Garage Aerts BV / Dendermonde Truck en Trailer Services BV streeft naar onovertroffen klantentevredenheid door de levering van producten en diensten die zich kenmerken door een uitmuntende kwaliteit en een hoge toegevoegde waarde met een minimale invloed op het milieu.

De organisatie  verplicht zich hiertoe door:

 • Het engagement dat wij zijn aangegaan met de klanten en de overige relaties te respecteren
 • De service naar de klant toe steeds nauwlettend te volgen en voortdurend trachten te verbeteren
 • De documentenstroom op duidelijke en nauwkeurige wijze te beheren en alles binnen de afgesproken termijnen af te handelen
 • Het kwaliteits- & milieusysteem, conform de ISO 9001 / ISO 14001 normen te gebruiken als een hulpmiddel voor een voortdurende verbetering in alle domeinen van de onderneming
 • Het integreren van de aandacht voor milieu bij de uitvoering van de dagdagelijkse werkzaamheden, met als doel de effecten op het milieu tot een minimum te beperken.  De belangrijkste milieuaspecten voor ons bedrijf zijn:
  • Beheersen van onze afvalstromen
  • Bewust omspringen met energie
  • Voorkomen van bodemverontreiniging
  • Gevaarlijke producten: correcte opslag en correct gebruik
 • De nodige middelen aan te wenden om het personeel te doordringen van de verantwoordelijkheid voor hun functies
 • De nodige middelen, zoals opleiding, uitrusting, faciliteiten en IT systemen, ter beschikking te stellen om het kwaliteits- en milieusysteem bij het personeel levendig te houden
 • Het creëren van een optimale balans tussen milieu- en economische belangen die centraal staan bij activiteiten, producten en services

Bovenstaande beleidsverklaring wordt naar concrete doelstellingen vertaald in de jaarlijkse actieplannen die zowel voor kwaliteit als milieu opgesteld en opgevolgd worden.

Ons beleid wordt gevoerd in overeenstemming met alle wetten en reglementen die van toepassing zijn.

Deze beleidsverklaring wordt aan elke medewerker kenbaar gemaakt en kan worden aangepast indien de wetgeving dit vereist of de bedrijfsvoering dit nodig acht.

Datum : 25/01/2021

Ondertekend door Bert Aerts en Karin Aerts
Afgevaardigd Bestuurders