Skip to main content

NIEUWE UPDATE 25/03/2020

NOODPLAN KEURINGSCENTRA VANAF WOENSDAG 25 MAART 2020

 

Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden

De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd.  Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen met behoud van huidig keuringsbewijs.

Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen ( technisch of administratief).

Herkeuringen van alle voertuigen worden uitgevoerd

Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren met name voor de rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer en 15 dagen, voor de groene met een beperkte geldigheid van 3 maanden .

Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+ 3, 5 Ton) en prioritaire voertuigen

Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is.

De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.

Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring, administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen.

Enkel keuringen op afspraak

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak.

Deze keuringen kunnen – na telefonische afspraak – plaatsvinden

De volgende essentiële en strikte preventieve maatregelen dienen gerespecteerd te worden:

 • Indien u symptomen van het Corona virus vertoont, gelieve uw bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen om uw voertuig voor te rijden
 • Ervoor te zorgen dat uw voertuig op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen voldoet
 • Er zullen geen betalingen met cashgeld geaccepteerd worden – betalingen via Bancontact/ Mastercard/VISA of facturatie
 • Ervoor te zorgen dat u de voorschriften inzake “social distancing” – 1,5 m afstand van andere mensen steeds respecteert
 • Aan de kassa zal max. 1 persoon tegelijkertijd toegelaten worden. Gelieve uw beurt buiten af te wachten
 • De medewerkers van de keuringsstations zullen de nodige beschermingsmiddelen dragen voor een maximale beperking van de risico’s.

Verloop van de keuring:

De medewerker van het keuringsstation zal aanwijzingen geven wat van u verwacht wordt – op basis van het uitgangspunt “social distancing” of het voertuig van u overnemen aan de poort (drop en go).  Gelieve vóór aanvang van de keuring het volgende voor te bereiden:

 • Melden aan de medewerker (min. 1,5 m afstand) voor welke keuring u komt.
 • Alle gordels vastklikken en alle ramen geopend.
 • Sleutel van het voertuig in het contactslot laten.
 • Boorddocumenten klaar leggen op de desk.
 • Begeef U rond het gebouw naar het einde van de keuringslijn
 • Zorgen dat u buiten het keuringscentrum kan wachten (aangepaste kledij)

Indien u een voertuig heeft >3.5 T waarvan het keuringsbewijs is vervallen of vervalt binnen de 8 dagen kan u ons contacteren via mail

info@aertstrucks.be

Gelieve uw nummerplaat of chassisnummer en kilometerstand te willen vermelden, eveneens of u tachograaf dient te worden geijkt.

 

Beste relatie,

Via deze weg willen wij je laten weten dat ook wij maatregelen hebben genomen om niet alleen onze medewerkers maar ook onze klanten te beschermen en om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

De gezondheid van ieder van ons staat op het spel en dit is voor ons de belangrijkste reden om de maatregelen van overheidswege zo goed mogelijk op te volgen.

In navolging van de nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid dienen wij onze werking te beperken tot en dit alvast tot en met 05/04/2020

Wij hebben gewacht op communicatie van onze federatie Traxio omwille van onduidelijkheden wat wel en niet is toegelaten en

hebben daarna onderstaande beslissing genomen.

ENKEL DEPANNAGEDIENST EN DRINGENDE HERSTELLINGEN

maandag tot vrijdag
van 7u tot 17u00

en dit voor  depannages en dringende herstellingen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie

en de behoeften van de bevolking + de noodzakelijke administratieve ondersteuning hiervoor

1. Hier vallen de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

2. De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen (112 – Paritair Comité voor het garagebedrijf : activiteiten worden dus beperkt tot dringende takeldiensten en dringende hersteldiensten)

3. De tankstations en de leveranciers van brandstoffen

 

Tussen 7u en 17u  kan u ons bereiken via mail
info@aertstrucks.be

Het filiaal Bornem op het nummer 03 889 39 68

Het filiaal Mechelen op het nummer 015 28 60 50

Het filiaal Dendermonde op het nummer 052 25 80 30

 

Buiten deze uren kan u ons noodnummer bellen voor bijstand/depannage   0476 54 22 05

 

We bedanken u alvast voor uw begrip en medewerking. Wij volgen de situatie verder van nabij op en informeren jullie zeker indien bovenstaande maatregelen wijzigen.

Wij zullen onze uiterste best doen om alle levensnoodzakelijk transport op weg te houden.  Hier zullen wij onze verantwoordlijkheid ten volle opnemen.

Wij zullen de wijzigingen communiceren via onze website (homepage)

Keep it safe !

Het Aerts Trucks Team.

Aerts Trucks

Author Aerts Trucks

More posts by Aerts Trucks