Skip to main content

Beste klanten,

Op 17/10/2016 werd het koninklijk besluit van 14 juli 2005, houdende uitvoering van de verordering (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer gewijzigd.

INSPECTIE VAN TACHOGRAAFPLICHTIGE ANALOGE VOERTUIGEN

  • Voertuigen uitgerust met een analoge tachograafinstallatie zijn wettelijk verplicht om minstens om de 2 jaar een volledige ijking te ondergaan (voordien: 2-jaarlijkse controle en 6-jaarlijks een volledige ijking)
  • Ook na het uitvoeren van herstellingswerken dient een volledige ijking te worden uitgevoerd.

Het volledig Koninklijk Besluit vindt u terug via onderstaande link :

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/24_1.pdf

Aerts Trucks

Author Aerts Trucks

More posts by Aerts Trucks